Eglwysbach

Cyngor Cymuned | Community Council

Eglwysbach

Gwefan wedi ei greu gan Cyngor Cymunedol Eglwysbach yw hwn. Mae'r wefan ar gyfer holl gymuned Eglwysbach.

Mae ardal Eglwysbach yn ymestyn o gyffiniau Llansanffraid Glan Conwy yn y gogledd i Llanddoged a Maenan yn y de. Mae'r afon Conwy yn ffin orllewinol yr ardal, a Betws-yn-Rhos a Bro Cernyw yn y dwyrain.

Mae'r ardal yn cynnwys pentref Eglwysbach a stad Bodnant, ac darn orllewinol Trofarth ar yr ucheldir.

Hawlfraint © 2014-2021
Cyngor Cymuned Eglwysbach