Eglwysbach

Cyngor Cymuned | Community Council

Capel Ebeneser

Croeso i dudalen Capel Ebeneser.Rhan o'r Eglwys Fethodistaidd yng Nhgymru ydym ni ac rydym yn gweithio ac yn addoli trwy y Gymraeg ,heblaw am gwasanaeth Saesneg ar y trydydd Sul yn y mis.

Rydym yn cyfarfod am 10 o'r gloch bob bore Sul yn y festri.

 

Hydref 7 2018   Mr Royce  Warner

Hydref 14   Cyfarfod Diolchgarwch  .Parch Philllp Barnett  am 6.30 yh

Hydref 21 Diacon Jon Miller

Hydref  28 Cyfarfod Gweddi

Hawlfraint © 2014-2021
Cyngor Cymuned Eglwysbach