Eglwysbach

Cyngor Cymuned | Community Council

Eglwys Efengylaidd

Croeso i dudalen yr Eglwys Efengylaidd sy'n cyfarfod yn Eglwys Bach.

Rydym yn cyfarfod dwy waith pob Sul.

Cynhelir oedfa bore yn ystafell gefn Neuadd Aberconwy am 10 o'r gloch ac oedfa'r hwyr yn festri Capel Ebeneser am 5 o'r gloch.

Mae croeso cynnes i chi ymuno â ni.

Rydym yn cynnal cyfarfod gweddi neu astudiaeth feiblaidd bob nos Fercher.  Cyhoeddir y lleoliad yn ystod oedfaon y Sul.

Diolch i'r criw ddaeth i canu carolau o amgylch y pentref.  Anfonwyd siec o £200 at Ty Gobaith.

Ionawr 2020
26
Dydd Sûl
10:00
Eglwys Efengylaidd
Gwasanaeth
Pregethwr: Nathan Munday
Ystafell Gefn Neuadd Aberconwy
26
Dydd Sûl
17:00
Eglwys Efengylaidd
Gwasanaeth
Pregethwr: Wyn Davies
Festri Ebeneser
Chwefror 2020
02
Dydd Sûl
14:39
Eglwys Efengylaidd
Gwasanaeth
Pregethwr: John Robinson
Ystafell Gefn Neuadd Aberconwy
02
Dydd Sûl
17:00
Eglwys Efengylaidd
Gwasanaeth
Pregethwr: John Robinson
Festri Ebeneser
09
Dydd Sûl
10:00
Eglwys Efengylaidd
Gwasanaeth
Pregethwr: Irvon Parry
Ystafell Gefn Neuadd Aberconwy
16
Dydd Sûl
10:00
Eglwys Efengylaidd
Gwasanaeth
Pregethwr: Dewi Tudur
Ystafell Gefn Neuadd Aberconwy
16
Dydd Sûl
17:00
Eglwys Efengylaidd
Gwasanaeth
Pregethwr: Wyn Davies
Festri Ebeneser
23
Dydd Sûl
10:00
Eglwys Efengylaidd
Gwasanaeth
Pregethwr: Alan Spencer
Ystafell Gefn Neuadd Aberconwy
23
Dydd Sûl
17:00
Eglwys Efengylaidd
Gwasanaeth
Pregethwr: Alan Spencer
Festri Ebeneser
Mawrth 2020
01
Dydd Sûl
10:00
Eglwys Efengylaidd
Gwasanaeth
Pregethwr: John Roberts
Ystafell Gefn Neuadd Aberconwy
01
Dydd Sûl
17:00
Eglwys Efengylaidd
Gwasanaeth
Pregethwr: John Roberts
Festri Ebeneser
08
Dydd Sûl
10:00
Eglwys Efengylaidd
Gwasanaeth
Pregethwr: Steff Job
Ystafell Gefn Neuadd Aberconwy
08
Dydd Sûl
17:00
Eglwys Efengylaidd
Gwasanaeth
Pregethwr: Steff Job
Festri Ebeneser
15
Dydd Sûl
10:00
Eglwys Efengylaidd
Gwasanaeth
Pregethwr: Dafydd Job
Ystafell Gefn Neuadd Aberconwy
15
Dydd Sûl
17:00
Eglwys Efengylaidd
Gwasanaeth
Pregethwr: Dafydd Job
Festri Ebeneser
22
Dydd Sûl
10:00
Eglwys Efengylaidd
Gwasanaeth
Pregethwr: Irvon Parry
Ystafell Gefn Neuadd Aberconwy
22
Dydd Sûl
17:00
Eglwys Efengylaidd
Gwasanaeth
Pregethwr: Irvon Parry
Festri Ebeneser
29
Dydd Sûl
10:00
Eglwys Efengylaidd
Gwasanaeth
Pregethwr: Hywel Meredydd
Ystafell Gefn Neuadd Aberconwy
29
Dydd Sûl
17:00
Eglwys Efengylaidd
Gwasanaeth
Pregethwr: Hywel Meredydd
Festri Ebeneser

Hawlfraint © 2014-2020
Cyngor Cymuned Eglwysbach