Eglwysbach

Cyngor Cymuned | Community Council

Eglwys Efengylaidd

Croeso i dudalen yr Eglwys Efengylaidd sy'n cyfarfod yn Eglwys Bach.

Rydym yn cyfarfod dwy waith pob Sul.

Cynhelir oedfa bore yn ystafell gefn Neuadd Aberconwy am 10 o'r gloch ac oedfa'r hwyr yn festri Capel Ebeneser am 5 o'r gloch.

Mae croeso cynnes i chi ymuno â ni.

Rydym yn cynnal cyfarfod gweddi neu astudiaeth feiblaidd bob nos Fercher.  Cyhoeddir y lleoliad yn ystod oedfaon y Sul.

Diolch i'r criw ddaeth i canu carolau o amgylch y pentref.  Anfonwyd siec o £200 at Ty Gobaith.

Hawlfraint © 2014-2016
Cyngor Cymuned Eglwysbach