Eglwysbach

Cyngor Cymuned | Community Council

Mae'r Cyngor Cymuned yn cyfarfod ar nos Lun cyntaf bob mis, ar wahan i mis Awst, a hynny yn ystafell gefn Neuadd Aberconwy am 7:30 y.h.

Mae'r cyfarfodydd yn agored i'r cyhoedd.