Eglwysbach

Cyngor Cymuned | Community Council

Mae'r Cyngor Cymuned yn cyfarfod ar nos Lun cyntaf bob mis, ar wahan i mis Awst, a hynny yn ystafell gefn Neuadd Aberconwy am 7:30 y.h.

Mae'r cyfarfodydd yn agored i'r cyhoedd.

Tachwedd 2018
06
Dydd Mawrth
19:30
Cyngor Cymuned
Cyfarfod y Cyngor
Agored i'r Cyhoedd
Ystafell Gefn Neuadd Aberconwy
Rhagfyr 2018
04
Dydd Mawrth
19:30
Cyngor Cymuned
Cyfarfod y Cyngor
Agored i'r Cyhoedd
Ystafell Gefn Neuadd Aberconwy
Ionawr 2019
01
Dydd Mawrth
19:30
Cyngor Cymuned
Cyfarfod y Cyngor
Agored i'r Cyhoedd
Ystafell Gefn Neuadd Aberconwy
Chwefror 2019
05
Dydd Mawrth
19:30
Cyngor Cymuned
Cyfarfod y Cyngor
Agored i'r Cyhoedd
Ystafell Gefn Neuadd Aberconwy
Mawrth 2019
05
Dydd Mawrth
19:30
Cyngor Cymuned
Cyfarfod y Cyngor
Agored i'r Cyhoedd
Ystafell Gefn Neuadd Aberconwy
Ebrill 2019
02
Dydd Mawrth
19:30
Cyngor Cymuned
Cyfarfod y Cyngor
Agored i'r Cyhoedd
Ystafell Gefn Neuadd Aberconwy
Mai 2019
07
Dydd Mawrth
19:30
Cyngor Cymuned
Cyfarfod y Cyngor
Agored i'r Cyhoedd
Ystafell Gefn Neuadd Aberconwy
Mehefin 2019
04
Dydd Mawrth
19:30
Cyngor Cymuned
Cyfarfod y Cyngor
Agored i'r Cyhoedd
Ystafell Gefn Neuadd Aberconwy

Hawlfraint © 2014-2016
Cyngor Cymuned Eglwysbach