Eglwysbach

Cyngor Cymuned | Community Council

Aelodau

Gwyn Morris Jones (Cadeirydd)

John Emlyn Jones (Is gadeirydd)

Ceri Leeder

Arthur Williams


Gwilym Williams

John Lloyd Williams

Austin Roberts

Gwenan Roberts

Phyllis Purchase

Catherine Williams

Clerc dros dro y Cyngor

John Emlyn Jones 

Cysylltu gyda'r clerc

clerceglwysbach@hotmail.co.uk

7 Glan Aber Eglwys Bach

Bae Colwyn

LL285UP


Cynghorydd Sir

Austin Roberts


Hawlfraint © 2014-2016
Cyngor Cymuned Eglwysbach