Eglwysbach

Cyngor Cymuned | Community Council

Helo a chroeso i dudalen Grŵp Cerdded Eglwys St. Martin.

 

Ers i'r grŵp ail-ddechrau yn 2007 rydym wedi cwblhau 41 a deithiau cerdded, gan ail-gerdded dim ond 9 ohonynt.  Yn Nyffryn Conwy y byddwn yn cerdded bennaf, ond rydym wedi mentro cyn belled â Beddgelert, gan gael reid ar Reilffordd yr Ucheldir;  Pentrefoelas a Rhaeadr Aber.  Mae'r grŵp yn newid o fis i fis;  gall niferodd amrymio o 20 i 6, a'r amrediad oedan o 8 - 80.  

Yn gyffredinol mae'r teithiau'n cael eu darparu ar gyfer pobl sydd ddim eisiau cerdded mwy na 5 milltir, dim llawer o fryniau serth a chamfeydd.  Mae 6 taith gerdded y flwyddyn yn cael eu cynllunio rhwng mis Mawrth a Medi ac yn cymryd lle beth bynnag fo'r tywydd.  

Am fwy o fanylion am deithiau cerdded unigol, gweler y posteri o amgylch y pentref.  Os ydych yn meddwl yr hoffech wneud ffrindiau newydd neu gerdded gyda phobl yr ydych yn adnabod yn barod a chael ymarfer ysgafn ar yr un pryd, cysylltwch â Rachel a John Worsley ar (01492) 650687.

 

Hawlfraint © 2014-2020
Cyngor Cymuned Eglwysbach